ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด

มาเริ่มกันเลย

นโยบายองค์กร

"เราจะบริการงานรักษาความปลอดภัย และบริการงานรักษาความสะอาดให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดด้วยทีมงานคุณภาพ"
มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด โดยทีมงานผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย และงานรักษาความสะอาดมากกว่า 20 ปี

เกี่ยวกับ ที.เอส.จี.

การันตรีคุณภาพด้วยการบริการเป็นเลิศ จากจุดเริ่มต้นธุรกิจรักษาความปลอดภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ที่มีเจ้าหน้าที่ รปภ. เพียง 5 คน สามารถขยายธุรกิจจนมีพนักงาน รักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานดูแลสวน บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด บริษัทฯ ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปัจจุบันมีพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาดมืออาชีพ ซึ่งผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และหลักสูตรรักษาความสะอาดทั้งหญิงและชาย พนักงานดูแลสวน เจ้าหน้าที่ธุรการ หมุนเวียนอยู่มากกว่า 10,000 คน และมีลูกค้ามากกว่า 700 รายทั่วประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูง ซึ่งกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และมีประสบการณ์

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่น ทางบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตเป็น สถานฝึกอบรม ในนาม บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561
โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management System: QMS) ISO 9001:2015
ระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environment management System) ISO 14001:2015


นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศ พร้อมปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักคือ บริษัทฯ และลูกค้าจะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เราจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปกป้องมลภาวะ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Facts

268

ลูกค้าภาครัฐ

436

ลูกค้าภาคเอกชน

5,125

พนักงานรักษาความปลอดภัย

4,526

พนักงานรักษาความสะอาด

1,129

พนักงานดูแลสวน

1,027

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริการของเรา

เราจะบริการให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ด้วยทีมงานคุณภาพครบถ้วน 100% ที.เอส.จี.

บริการรักษาความปลอดภัย

Security บริการรักษาความปลอดภัย

บริการรักษาความสะอาด

Cleaning บริการรักษาความสะอาด

บริการดูแลสวน

Gardener บริการดูแลสวน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Admin Officer เจ้าหน้าที่ธุรการ

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ 1094/5 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.

 

ผลงานของเรา

กว่า 20 ปี กับความไว้วางใจด้านการบริการรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความสะอาดจากประสบการณ์การบริหารงาน กว่า 20 ปี ปัจจุบันมีพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาด เจ้าหน้าทีธุรการ พนักงานดูแลสวน มากกว่า 10,000 คน และให้บริการลูกค้ามากกว่า 700 รายทั่วประเทศ

  • ทั้งหมด
  • บริการรักษาความปลอดภัย
  • บริการรักษาความสะอาด
  • พนักงานดูแลสวน
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริการรักษาความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก

บริการรักษาความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

บริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บริการรักษาความปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัท ขนส่ง จำกัด

บริการรักษาความปลอดภัย

การไฟฟ้านครหลวง

บริการรักษาความปลอดภัย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.

บริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

บริการรักษาความปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

บริการรักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริการรักษาความปลอดภัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริการรักษาความปลอดภัย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ

บริการรักษาความปลอดภัย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

บริการรักษาความสะอาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริการรักษาความสะอาด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริการรักษาความสะอาด

กรมการขนส่งทางบก

บริการรักษาความสะอาด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริการรักษาความสะอาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริการรักษาความสะอาด

มหาวิทยาลัยมหิดล

บริการรักษาความสะอาด

มหาวิทยาลัยพะเยา

บริการรักษาความสะอาด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บริการรักษาความสะอาด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

บริการรักษาความสะอาด

บริษัท ขนส่ง จำกัด

บริการรักษาความสะอาด

การไฟฟ้านครหลวง

บริการรักษาความสะอาด

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.

บริการรักษาความสะอาด

มหาวิทยาลัยบูรพา

บริการรักษาความสะอาด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

บริการรักษาความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริการรักษาความสะอาด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริการรักษาความสะอาด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ

บริการรักษาความสะอาด

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

พนักงานดูแลสวน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พนักงานดูแลสวน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริการรักษาความสะอาด

กรมการขนส่งทางบก

พนักงานดูแลสวน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พนักงานดูแลสวน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พนักงานดูแลสวน

มหาวิทยาลัยมหิดล

พนักงานดูแลสวน

มหาวิทยาลัยพะเยา

พนักงานดูแลสวน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พนักงานดูแลสวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

พนักงานดูแลสวน

บริษัท ขนส่ง จำกัด

พนักงานดูแลสวน

การไฟฟ้านครหลวง

พนักงานดูแลสวน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.

พนักงานดูแลสวน

มหาวิทยาลัยบูรพา

พนักงานดูแลสวน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

พนักงานดูแลสวน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พนักงานดูแลสวน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พนักงานดูแลสวน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ

พนักงานดูแลสวน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

การไฟฟ้านครหลวง

ทำเนียบผู้บริหาร

 


ข่าวสาร และกิจกรรม

 


 


14 กรกฎาคม 2563

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 14 ก.ค.63 กาชาดนนท์ออกสลากการกุศล หารายได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและยากไร้ นนทบุรี ณ. บริเวณชั้น 3
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่ารัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายสุจินต์ ไชชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานในพิธีออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล โดยมี พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ดร.ชัยรัตน์ จำนงการ ประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน)
หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีการออกรางวัล สำหรับการออกสลากการกุศล ของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
จัดทำจำนวน 100,000 ฉบับ และจำหน่ายฉบับละ 100 บาท เพื่อหารายได้เป็นทุนดำเนินกิจการของเหล่าการชาดจังหวัด
เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ยากจน และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดนนทบุรี
ส่วนผลการออกสลากการกุศลของกาชาดจังหวัดนนทบุรีมีดังนี้
รางวัลที่1 รถยนต์ส่วนบุคคล TOYOTA VIOS 1.5 ENTRY 4 ประตู จำนวน 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 96067
รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะ TOYOTA HILUX REVO SMART CAB 2.4 จำนวน 1 รางวัลได้แก่หมายเลข 05934
รางวัลที่ 3 TOYOTA YARIS 1.2 ENTRY 5 ประตู จำนวน 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 92793


13 กรกฎาคม 2563

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานที่ปรึกษา
บริษัท รักษาความภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด
ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนี้บัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง ปปร. รุ่นที่ ๒๔


3 กรกฎาคม 2563

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563
ตามที่บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนา จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี
โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด
นำโดย คุณธนัช ศรีจำรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญ
ทางศาสนา วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา นำเทียนพรรษาและจตุปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ถวายแด่พระสงฆ์ วัดวิมลภาวนาราม สาขาวัดนาหลวง ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาก็เป็นประเพณีที่ได้กระทำมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อว่าการถวายเทียนเป็นกุศลทานคือการให้ทานอย่างหนึ่ง ซึ่งเทียนเป็นบ่อเกิดแห่งแสงสว่าง อีกทั้งประโยชน์จากเทียนพรรษาในการให้แสงสว่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ

 

 

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ 1094/5 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำนักงานใหญ่ 1094/5
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

ข้อความของคุณถูกส่งแล้ว ขอบคุณคะ!